کافی نت و خدمات کامپیوتری باران

آدرس:لویزان - خیابان شهید شاهرضایی (شیان) - نبش خ.شهید سلیمی - طبقه زیرین املاک شیان -پ1/94

فروش لب تاپ های sony

فروش  ویژه لب تاپ:

            ارقام به تومان                            

   |-   ACER Aspire 1640 (CPU: INTEL SONOMA 1.73 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512 MB DDR2 / HDD: 60+ GB / LCD: 15.4" TruBrite / DRIVE: DVD/CD-RW (COMBO) / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK))

۱۰۵۰۰۰۰   

 

 

   |-   DELL INSPIRON 6000D (SONOMA 1.86-2MB-533-FULL-512MB DDR2-80GB-15.4"WXGA-LAN+FAX MODEM+WIFI+Bluetooth+DVD RW+VGA 128MB)

۱۲۸۰۰۰۰    

 

 

   |-   DELL INSPIRON 8600 (CPU: INTEL SONOMA 1.73 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512MB DDR2 / HDD: 60 GB / LCD: 15.4" WXGA / DRIVE: DVD+RW DoubleLayer / VGA: 128MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK))

۱۰۳۵۰۰۰    

 

 

   |-   DELL Latitude D510 (CPU: INTEL SONOMA 1.73 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512MB DDR2 / HDD: 60 GB / LCD: 15.4" XGA / DRIVE: DVD+RW DoubleLayer / VGA: 128MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK+Bluetooth-Made in Irland)

۱۲۰۰۰۰۰    

 

 

   |-   Fujitsu Siemens AMILO Pro V2045 (Sonoma 750-1.86-2MB-533-FULL-128MB VGA-512MB RAM DDR2-80GB-15.4"-CD RW+DVD(COMBO)-LAN+FAX MODEM+WIFI+TV OUT+I LINK+DVD RW-Germany)

۱۱۵۰۰۰۰    

 

 

   |-   HP/COMPAQ NX6110-M730 (CENTRINO 1.6-2MB CASH-FULL-256MB RAM-60GB-15.1"-FAX MODEM+WIFI+Bluetooth+DVD RW)

۱۰۳۰۰۰۰   

 

 

   |-   HP/COMPAQ NX6110-P750 (CENTRINO 1.86-2MB CASH-FULL-512MB RAM-60GB-15.1"-FAX MODEM+WIFI+DVD RW)

۱۱۴۰۰۰۰  

 

 

   |-   SONY VGN-FE550G----Dual Core 64-bit---- (CPU: INTEL 1.66 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 667 / RAM: 1GB DDR2 / HDD: 100+ GB / LCD: 15.4" XBrite WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW (COMBO) / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK / 2.7 Kg / WIN XP HOME / MADE IN USA---------Core™ Duo processor New)

۱۶۵۰۰۰۰    

 

 

   |-   SONY VGN-FJ170P (CPU: INTEL SONOMA 1.73 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512 MB DDR2 / HDD: 100+ GB ( 5400) / LCD: 14" XBrite WXGA / DRIVE: DVD+RW DoubleLayer / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK + CAMERA / 2.2 Kg / WIN XP HOME / MADE IN CHINA)

۱۴۵۰۰۰۰    

 

 

   |-   SONY VGN-FS690P12 (CPU: INTEL SONOMA 1.73 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512 MB DDR2 / HDD: 80+ GB ( 5400) / LCD: 15.4" XBrite WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW (COMBO) / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK / 2.6 Kg / WIN XP PRO / MADE IN USA)

۱۳۷۰۰۰۰   

 

 

   |-   SONY VGN-FS715P/W (CPU: INTEL SONOMA 1.73 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512 MB DDR2 / HDD: 60+ GB ( 5400) / LCD: 15.4" XBrite WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW ( COMBO ) / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK / 2.8 Kg / WIN XP HOME / MADE IN CHINA)

۱۱۵۰۰۰۰    

 

 

   |-   SONY VGN-FS790B03 (Sonoma 740-1.73-2MB-533-FULL-128MB VGA-512MB DDR2 RAM-80GB-15.4"WXGA-LAN+FAX MODEM+WIFI+TV OUT+I LINK+DVD RW - USA)

۱۳۵۰۰۰۰    

 

 

   |-   SONY VGN-FS810 (CPU: INTEL CEL M 1.5 / CHACHE: 1.0 MB / FSB: 400 / RAM: 512 MB DDR / HDD: 80GB / LCD: 15.4" WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW (COMBO) / PORTS: MODEM + LAN + WiFi)

۱۱۰۰۰۰۰    

 

 

   |-   SONY VGN-FS840 (CPU: INTEL SONOMA 1.73 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512 MB DDR2 / HDD: 100+ GB / LCD: 15.4" XBrite WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW (COMBO) / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK)

۱۳۰۰۰۰۰   

 

 

   |-   SONY VGN-FS920 (CPU: INTEL SONOMA 1.73 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512 MB DDR2 / HDD: 80+ GB ( 5400) / LCD: 15.4" XBrite WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW ( COMBO ) / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK / 2.8 Kg / WIN XP HOME / MADE IN CHINA)

۱۲۵۰۰۰۰    

 

 

   |-   SONY VGN-S580B03 (CPU: INTEL SONOMA 1.73 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512 MB DDR2 / HDD: 60+ GB ( 5400) / LCD: 13.3" XBrite WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW (COMBO) / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK / 1.8 Kg / WIN XP PRO / MADE IN USA)

۱۴۵۰۰۰۰    

 

 

   |-   SONY VGN-SZ110B----Dual Core 64-bit---- (CPU: INTEL 1.83 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 667 / RAM: 1GB DDR2 / HDD: 100+ GB (SATA) / LCD: 13.3" XBrite WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW (COMBO) / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK / 1.8 Kg / WIN XP PRO / MADE IN USA-----------Core™ Duo processor New)

۲۰۰۰۰۰۰    

 

 

   |-   TOSHIBA Satellite A105-S4014----Dual Core 64-bit---- (CPU: INTEL 1.83 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 667 / RAM: 1GB DDR2 / HDD: 120+ GB (SATA) / LCD: 15.4" WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW (COMBO) / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK ----------------Core™ Duo processor New)

۱۵۰۰۰۰۰    

 

 

   |-   TOSHIBA Satellite M55-S141 (CPU: INTEL CEL M 1.6 / CHACHE: 1.0 MB / FSB: 400 / RAM: 256 MB DDR / HDD: 60+ GB ( 5400) / LCD: 14" TruBrite WXGA / DRIVE: DVD/CD-RW (COMBO) / VGA: 64 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi / 2.2 Kg / WIN XP HOME)

۸۶۰۰۰۰

 

 

   |-   TOSHIBA Satellite M55-S3292 (CPU: INTEL SONOMA 1.6 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 512 MB DDR2 / HDD: 60+ GB ( 5400) / LCD: 14" TruBrite WXGA / DRIVE: DVD+RW DoubleLayer / VGA: 128 MB / PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK + CARD READER / 2.2 Kg / WIN XP HOME)

۱۱۰۰۰۰۰    

 

 

   |-   TOSHIBA Satellite M70-148 (CPU: INTEL SONOMA 2.0 / CHACHE: 2.0 MB / FSB: 533 / RAM: 1GB DDR2 / HDD: 100 GB / LCD: 15.4" TruBrite WXGA / DRIVE: DVD+RW DoubleLayer / VGA: 256MB X700 ATI PCI Expers/ PORTS: MODEM + LAN + WiFi + i-LINK)

۱۷۰۰۰۰۰    

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 17:38  توسط مدیریت کافی نت مطلب غفاری(تلفن:22958722)  | 

 
مدل لباس